POPS Open 2016 |
Reconstruction by: Jiayu Wang
x' y' // inspection
U' R F R' (U' D) // Xcross
//
//
L' U2 L2 U' L' // 2nd / 3rd pairs
U R' U R R' U R U R' U' R // 4th pair
F R U' R' U' R U R' F' // OLL(CP)
OLL 37

R U' R U R U R U' R' U' R2 U // EPLL
Ua Perm