setup:
L' U L U2' R' L' U L U R U R' U R y'
 • y R' U' R U' R' U' R U2 L' R' U R U' L
 • y' R' U2 R' U' D R' U' R D' R U R U R2
 • y2 S R U' R2 U B' U' R2 U B R' S'
 • y R' U2 R2 U R2 U R F' R U2 R' U2 R' F R
setup:
L' U R' U' L U' R' U2' R' U R' U' R U2' R2'
 • y R' U2 R2 U R' U' R' U2 F' R U2 R U2 R' F
 • R' U2 R U' R' D R' U R U R' U2 R U' D' R
 • M U R' F' r U r U' r' F M U' M'
 • R2 U2 R' U R U' R U2 R U L' U R U' L
setup:
R' U' R U R' F2' R U2' R' U2' R' F2' R2'
 • R2 F2 R U2 R U2 R' F2 R U' R' U R
 • R U R' U' D R' U R' U' R' U R2 D'
 • y2 R' U' R' D' R U' R' r U2 r' D R2
 • y2 R' U' R' D' R U' M' U2 r' D R2
setup:
R' D R' U R D' R' U R2' U' R2' U' R2' y'
 • y2 F R2 D R' U' R D' R2 U' R U2 R' U' F'
 • y' R D R' U' R D' R2 U R U' R' U' R U R' U' R
 • R U R' U' R' U' F R f' R' U R S
 • y R2 U R2 U R2 U' R D R' U' R D' R
setup:
R U L' U R' U' L U' R U R' U2' R U2' R' y
 • y F R U R' U' R U R' U' F' R U R' U' R' F R F'
 • y' R U2 R' U2 R U' R' U r' F R F' r U' R'
 • y' R U2 R' U2 R U' R' U L' U R U' L U' R'
 • y r' D' r U' r' F r U' r' F D r2 U r' U' r' F r F'
setup:
F' r U R' U' L' U l y'
 • y2 R' U' R' D' R U R' D R2
 • y' F R F' r U R' U' r'
 • y R' F' r U R U' r' F
 • y l' U' L U R U' r' F
setup:
R' U' R F U' R' U' R U F' R' U2' R
 • R' U2 R F U' R' U R U F' R' U R
 • R U2 D' R U' R U R U' R2 D U' R'
 • R' U2 R U' R2 F' R U R U' R' F R U2 R' U R
 • R' U' R' D' R U2 R' D R U R U' R' U R U R' U R
setup:
L' R' U R U' L R' U' R U' R' U R y
 • y' R' U' R U R' U R L' U R' U' R L
 • R U R' U' R U' R' U' F R U R' U' R' F' R
 • y' R' U' R U R' U R r' F R' F' r R
 • y' R' U' S' R U R' S R2 f' U' f
setup:
F R U' R' U' R U2' R' U' F' y'
 • y F U R U2 R' U R U R' F'
 • L U2 R' U2 R U2 L' U' R' U R
 • y2 R U2 r' F2 r U2 R' U' L' U L
 • y F U R U2 R' U' F' L' U L
setup:
F' R U2' R' U2' R' F R U R U' R' y'
 • y R U R' U' R' F' R U2 R U2 R' F
 • y L' U2 L U2 L F' L' U' L' U L F
 • y r' F2 r U2 r U' r' U' r' F r F
 • y R U R' U2 R U R' y' R' U' R U2 R' U' R
setup:
R' U' R U' R' U R U L U' R' U M x
 • y' F U R' U' R F' R' U' R U R' U R
 • y R U R' U' R U R2 D' R U2 R' D R U' R U' R'
 • x' M' U' R U L' U' R' U' R U R' U R
 • L R' U' R U L' U' R' U' R U R' U R
setup:
R' U' R' D' R U2' R' D R U R U' R' U' R y
 • y' R' U R U R' U' R' D' R U2 R' D R U R
 • F' U f U2 R U2 R' U2 S'
 • y r' F R U2 F U2 F' U2 M'
 • y' R' U r U2 B U2 B' U2 M
setup:
R U R' U' R B2' R' U2' R U2' R B2' R2' y2'
 • y2 R' U' R U D' R U' R U R U' R2 D
 • R U R D R' U R r' U2 r D' R2
 • y2 R2 B2 R' U2 R' U2 R B2 R' U R U' R'
 • R U R D R' U M U2 r D' R2
setup:
R D' R U2' R2' U R2' U R2' U' R D R'
 • y' R' D' R U R' D R2 U' R' U R U R' U' R U R'
 • R' D R2 U' R' U R U R' U' R U R2 D' R
 • y2 R' U' R U R U f' U' F R U' R' S
 • R D' R' U R2 U' R2 U' R2 U2 R' D R'
setup:
L U' R U R' L' U2' R U' R' U' R U' R' y'
 • y R U R' U R U R' U2 L R U' R' U L'
 • y2 R' U' R U F U' R' U2 R U F' R' U2 R U2
 • y' L U L' U L U L' U2 L R U' L' U R'
 • S R' U R2 U' F U R2 U' F' R S'
setup:
R' U2' R2' U R' U' R' U2' F R U R U' R' F' y2'
 • y2 F R U R' U' R' F' U2 R U R U' R2 U2 R
 • M U' r U R' U' R' F R F' M U M'
 • y' F U2 F' U F U' R U' R' U' R U2 R' U2 F'
 • L2 U2 L U' L' U L' U2 L' U' R U' L' U R'
setup:
F R' F' r U R U' r' y
 • y' r U R' U' r' F R F'
 • R U R D R' U' R D' R2
 • R' F' R U R' U' R' F R U R
 • x R' U' R D' R' U R D x'
setup:
R' U' L U' R U L' U R' U' R U2' R' U2' R y
 • R' U' R U' R2 F' R U R U' R' F U R U' R' U2 R
 • y' R F R' U R U' R' U R U' F' R2 F' R U R U' R' F
 • R U R D R' U' R D' r2 U' M2 U2 M2 U' M2
 • y' F' L' U' L U L' U' L U F L' U' L U L F' L' F
setup:
R U R' B' U R U R' U' B R U2' R' y2'
 • y R2 U R' U' R' U R' U2 D R' U2 R D'
 • L U2 r' D' F r U' r' F' D r U' L'
 • y2 R U2 R' f' L U L' U' L' f R U' R'
 • L U2 L' F' U L U' L' U' F L U' L'
setup:
L R U' R' U L' R U R' U R U' R' y
 • y' R U R' U' R U' R' L U' R U R' L'
 • y' R U S' R' U' R S R2 F R F'
 • y' R F U R' U' R U' R' U' R U F' R'
 • y R U R' F' U2 F U R' U' R U' R' U2 F R F'
setup:
F R U R' U' R' F' R U2' R U2' R' y
 • y' R U2 R' U2 R' F R U R U' R' F'
 • y R' U' R U2 R' F R U R' U' R' F' R U' R
 • y R' U' R U2 R' U' R y R U R' U2 R U R'
setup:
F' L' U L U L' U2' L U F y
 • y' F' U' r' F2 r U F R U' R'
 • y2 R' U' R U' R' U R' F' R U R U' R' F R
 • y' F' U' L' U2 L U' L' U' L F
 • y' F' U' L' U2 L U F R U' R'
setup:
R U R D R' U2' R D' R' U' R' U R U R' y
 • y2 f R' F' U2 R' U2 R U2 S'
 • F U' B' R2 U' R2 U R2 F' B
 • y' R U' R' U' R U R D R' U2 R D' R' U' R'
 • y' R U' r' U2 F' U2 F U2 M'
setup:
R U R' U R U' R' U' L' U R U' L R' y2'
 • y2 R L' U R' U' L U R U R' U' R U' R'
 • y R' U' R U R' U' R2 D R' U2 R D' R' U R' U R
 • y' f' L' U L U' f R U R' U' R U' R'
 • y2 r' F R F' r U' R' U' R U R' U' R U' R'
setup:
L' U R' U' R L U2' R' U' R
 • R' U R U2 L' R' U R U' L
 • R' U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R'
 • y2 L' U R' U' L R U2 R' U' R
 • R' U R U2 r' R' F R F' r
setup:
R U R' U R U2' R D R' U R D' R' U' R' y
 • y' R U R D R' U' R D' R' U2 R' U' R U' R'
 • y R U R2 F R F' R U' R' F' U F
 • L' U2 L U L' U L U' L' U R U' L U R'
 • R U R' U R U2 R D R' U R D' R' U' R'
setup:
L U' R U R' L' U2' R U R' y2'
 • y2 R U' R' U2 L R U' R' U L'
 • y2 R' F R U R' U' R' F' R2 U' R' U2 R
 • R' U2 R U R2 F R U R U' R' F' R
 • y2 R U' L U L' R' U2 L U L'
setup:
R' U' R U' R' U2' R' D' R U' R' D R U R y
 • y' R' U' R' D' R U R' D R U2 R U R' U R
 • R U2 R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' R U' R'
 • y R' F R' F' R2 U' R' U R f R' f'
 • y f R f' R' U' R U R2 F R F' R
setup:
R' U2' R U R' U R F U R U2' R' U R U R' F'
 • F R U' R' U' R U2 R' U' F' R' U' R U' R' U2 R
 • r' U' R' F2 R F' R' F2 R2 U' R' U2 r
 • r' U' l' U2 R U' R' U2 l R U' R' U2 r
 • y' R U R' U R' D' R U R' D R U R' F R U R U' R' F'
setup:
F R U' R' U' R U2' R' U' F' R' U' R U' R' U2' R
 • R' U2 R U R' U R F U R U2 R' U R U R' F'
 • r' U2 R U R2 F2 R F R' F2 R U r
 • y2 F R U R' U' R' F' R U' R' D' R U' R' D R U' R U' R'
 • y2 L F R U2 R' U R U2 R2 F R F2 L'
setup:
F' r2' U2' R' F' R U2' r' U r' y2'
 • y2 r U' r U2 R' F R U2 r2 F
 • y2 F' r2 U2 R' F' R U2 r' U r'
 • R' U R U2 R' U' F' R U R' U R U2 R' F R
 • r' U r' U2 l U' R' F2 r2 U' x
setup:
R' U' R U R U R2' F' R U R U' R' F R U' R2' U R y2'
 • y2 R' U' R2 U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U' R' U R
 • y' r U R' U' r' F R F' U R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F'
 • y2 F R U' R' S U' R U f' U R2 F R F' R
 • R U R2 U2 R U R' U2 L U' R U L' R U' R'
setup:
R U R' D U R2' U2' R2' U R2' U R2' D' R U' R'
 • R U' R' U R U R' U' R U R' U' R' D' R U' R' D R
 • y2 R' U' R U' R' U R F U' R' U2 R U F'
 • y2 R' U' R U' R' U R U L U2 R' U2 R U2 L'
 • R U R D R' U' R D' U R' U R' U' R U' R2 U' D R' U R D'
setup:
L' U2' R U2' R' U2' L U R U R' U' R U' R'
 • R U R' U R U' R' U' L' U2 R U2 R' U2 L
 • R U R' U R U' R' F' U' L' U2 L U F
 • R U R' U R U' R' U' R' F2 R F2 L' U2 L
 • y2 R' U R U' R' U' R U R' U' R U R D R' U R D' R'
setup:
R' U' R U' R' U R F U' R' U2' R U F'
 • F U' R' U2 R U F' R' U' R U R' U R
 • y2 R' D' R U R' D R U R U' R' U R U' R' U' R U R'
 • y' R U2 L' U2 L U2 R' U' L' U' L U L' U L
 • y L U2 R' U2 R U2 L' U' R' U' R U R' U R
setup:
R U R' U R U' R' U' L' U2' R U2' R' U2' L y'
 • y L' U2 R U2 R' U2 L U R U R' U' R U' R'
 • y2 F' U' L' U2 L U F R U R' U' R U' R'
 • R D R' U' R D' R' U' R' U R U' R' U R U R' U' R
 • F' U L U2 L' U' F L U L' U' L U' L'
setup:
R U R' U' L' U2' R U R' U2' L R U' R' y'
 • R' D' R U R' D R2 U R' U2 R U' R' U' R U' R'
 • y R U R' L' U2 R U' R' U2 L U R U' R'
 • y S2 R U R' S' U R' U' F R' f' R2 U R
 • y R U R' r' F2 R F' R' F2 r U R U' R'
setup:
R U2' R' U' R U' R D' R U2' R' D R U2' R
 • R' U2 R' D' R U2 R' D R' U R' U R U2 R'
 • y' R U R2 D' R U2 R' D R U2 R U R' U' R U' R'
 • y' R2 F' R U S' R U' R' f R f R f'
 • R' U2 R' D' R U2 R' D R3 U R' U R U2 R'
setup:
R' U' R F U' R' U' R U F' U R' U R y'
 • y R' U' R U' F U' R' U R U F' R' U R
 • y2 R D R' U' R D' R2 U' R U2 R' U R U R' U R
 • y R D' R2 U' R U2 R' U R U R' U R U' R D R'
 • y R' U' R U2 R2 F' R U R U' R' F R U2 R' U R
setup:
R' U2' R U R' U R' D R' U2' R D' R' U2' R' y2'
 • R' U2 R' D' R U2 R' D R2 U' R' U2 R U R' U R
 • y2 R U2 R D R' U2 R D' R U' R U' R' U2 R
 • y' R' F2 R U' R2 F2 R2 U' R' U2 R' F2 R2
 • F R U R' U' F' R U R' U R U' R' U' R' F R F'
setup:
x R2' D2' R U2' R' D2' R U2' l y
 • y' l' U2 R' D2 R U2 R' D2 R2 x'
 • y' l' U2 R' D2 R U2 R' D2 l2
 • y2 R U2 R' U R U R' y' R' U' R U2 R' U' R
 • y' x R' U2 R' D2 R U2 R' D2 R2 x'
setup:
x' R2' D2' R' U2' R D2' R' U2' l' y
 • y' l U2 R D2 R' U2 R D2 R2 x
 • y' x' R U2 R D2 R' U2 R D2 R2 x
 • R' U2 R U' R' U' R y R U R' U2 R U R'
 • y r U2 L D2 L' U2 L D2 L2
setup:
F R U' R' U R U R' U R U' R' F' y2'
 • y2 F R U R' U' R U' R' U' R U R' F'
 • f U R U' R' U R' U' R f' R' U R
 • y R' F' U' F U R F R' F' R U R U' R'
setup:
L' R' U R U' L R' U' R U2' R U R2' U R2' U2' R' y2'
 • y' R U R' U2 R U' R' U2 R U' R2 F' R U R U' R' F
 • y R U R' U2 R D' R U' R' U' R U2 R' U D R'
 • r U2 R2 F R F' U2 r' F R U R U' R' F'
 • F' U' F U R' F R2 U R' U' R' F' R2 U R'
setup:
R' U2' R U R' U R' D' R U' R' D R U R y'
 • y R' U' R' D' R U R' D R U' R U' R' U2 R
 • y2 r' D' r U' r' F2 r U' r' F' D r
 • y2 F U' R' U2 R' U2 R U' R' U' R U R U F'
 • y2 f R f' R2 u' R U' R' U R' u R3 U R' U R U2 l' L' B' L B' L' B2 L B2 x'
setup:
R U' R' U' R U2' R' U2' R' D' R U' R' D R
 • y R U R' U R' D' R U' R' D R U R U2 R'
 • y2 R F R' U R U2 R' U R U F' R'
 • R' D' R U R' D R U2 R U2 R' U R U R'
 • y R U R D R' U' R D' R' U R' U R U2 R'
setup:
x M U' L U2' R' U R U2' R' U L' U L
 • r U R' U' r' F R F' R' U2 R U R' U R
 • R' U R2 D R' U R D' R' U R' U' R U' R' U' R
 • y f R' F' R U2 R' F R F' R U2 R' S'
 • M' f' U' f r' U' R U' R U R' U R
setup:
R U' R' U' R U' R' U R' D' R U R' D R2' U R' y2'
 • y2 R U2 R' U' R U' R2 F' r U R U' r' F
 • y2 R U' R2 D' R U' R' D R U' R U R' U R U R'
 • y2 F R U R' U' R' F' R U F' R U R' U' R' F R2 U' R'
 • y2 M F R F' r U R' U R' U' R U' R'
setup:
R' U' R U2' R D R' U' R D' R2' U R U' R' U R y'
 • y R' U' R U R' U' R2 D R' U R D' R' U2 R' U R
 • R' U' R U R2 D' R U2 R' D R2 U2 R' U2 R
 • y' R2 U2 R U2 R' U L' R U R' U' R2 L
 • F U R' D' r U2 r' D R2 U' R' U F'
setup:
R2' U R U2' R' U R D' R U2' R' D U' R
 • R U' R' U R U R' U' R U R' U R' D' R U R' D R
 • R' U D' R U2 R' D R' U' R U2 R' U' R2
 • F U' R2 U R' U R U2 R2 U' R U2 R' F'
 • y R D R' U R D' R' U R' U R U' R' U R U R' U' R
setup:
R U R' U R U R2' D' r U2' r' D R2' U R' y'
 • y R U' R2 D' r U2 r' D R2 U' R' U' R U' R'
 • y R' U' R U' R' U' R2 D r' U2 r D' R2 U' R
 • y2 R U2 R' U2 R U R2 D' R U' R' D R U2 R U' R'
 • R U R' U' R' U R D R' U' R2 D' R D R2 D' R
setup:
R2' U R2' U R D' R U' R' D R U' R2'
 • y2 R U R' U2 R' D' R U R' D R2 U' R' U R U' R'
 • R2 U R' D' R U R' D R' U' R2 U' R2
 • y2 R' U F' R' U2 R U2 F U' R' U R2
 • y2 R U2 R' U2 R2 D R' U2 R D' R2 U R U' R'
setup:
F R' F' r U R U' F R' F' r U R U' r2' y2'
 • y2 r2 U R' U' r' F R F' U R' U' r' F R F'
 • y2 F U R' D' R U R' D R U' R' D' R U' R' D R F'
 • y2 R2 D' R U' R' D R U R U R' U2 R' D' R U2 R' D R2
 • y R U R D R' U R D' R' U L' U R' U' L
setup:
R' U2' R' U2' R2' U R F R U R U' R' F' R2' y2'
 • y2 R2 F R U R' U' R' F' R' U' R2 U2 R U2 R
 • y r U r' R U R' U' R U R' U' r U' r' F R U R' U' F'
 • f' U' F R' D' R U2 R' D R U' f R' F' R
 • R U R' U R U' R' U R L' U L U2 R' U' L' U2 L
setup:
R U' R2' D' r U2' r' D R2' U R' y2'
 • y2 R U' R2 D' r U2 r' D R2 U R'
 • R U R' U R U' R' L' U2 R U R' U2 L
 • y R U R' U' R2 D R' U2 R D' R2 U R U' R'
 • L' U2 R U' R' U2 L R U R' U' R U' R'
setup:
R' U R2' D r' U2' r D' R2' U' R
 • R' U R2 D r' U2 r D' R2 U' R
 • y R' U' R U R2 D' R U2 R' D R2 U' R' U R
 • y2 R' U' R U' R' U R U R' F' R U R' U' R' F R2
 • L' U' L U' L' U L R U2 L' U' L U2 R'
setup:
R2' U' R2' U' R' D R' U R D' R' U R2' y2'
 • R' U' R U2 R D R' U' R D' R2 U R U' R' U R
 • y2 R2 U' R D R' U' R D' R U R2 U R2
 • R' U2 R U2 R2 D' R U2 R' D R2 U' R' U R
 • y F U' R U R2 D' r U2 r' D R U' F'
setup:
R2' F2' R U2' R U2' R' F' R U R' U' R' F' R2' y'
 • y R' D' R U' R' D R U' R U' R' U R U' R' U' R U R'
 • y2 R' U R U' R' U' R U R' U' R U' R D R' U' R D' R'
 • y' R2 U R U2 R' U R D' R U2 R' D U' R
 • F R U2 R' U R2 U2 R' U' R U' R2 U F'
setup:
R U R' U2' R' D' R U R' D R2' U' R' U R U' R' y'
 • y R U R' U' R U R2 D' R U' R' D R U2 R U' R'
 • y2 R U R' U' R2 D R' U2 R D' R2 U2 R U2 R'
 • y' R2 U' R U F' U2 R' U2 R F U' R
 • L U L' U' L2 D L' U2 L D' L2 U2 L U2 L'
setup:
F R U R' U' R' F' R U R' F' R U R U' R' F R U' R' y2'
 • y2 R U R' F' R U R' U' R' F R U' R' F R U R U' R' F'
 • y R U R' U R U R2 D' r U2 r' D R2 U R'
 • y R' U R2 D r' U2 r D' R2 U R U R' U R
 • y2 D' R' D x' U2 r U r' U2 x R2 U' R' U R2
setup:
R' U' R U' R' U2' R U' R' U2' R U R' U R y
 • y2 R U' R' U2 R U R' U2 R U R' U R U' R'
 • y' R' U' R U' R' U2 R U R' U2 R U R' U R
 • L U' L' U2 L U L' U2 L U L' U L U' L'
 • y' r U R' U' r' F R F' R2 x F R F' R U2 r' U r U2 x' U2
setup:
R U R' U R U2' R' U R U2' R' U' R U' R' y
 • y' R U R' U R U2 R' U' R U2 R' U' R U' R'
 • R' U R U2 R' U' R U2 R' U' R U' R' U R
 • y2 L' U L U2 L' U' L U2 L' U' L U' L' U L
 • y L U L' U L U2 L' U' L U2 L' U' L U' L'
setup:
R' U2' R2' U R2' U R U' R U R' U' R U' R' y
 • y' R U R' U R U' R' U R' U' R2 U' R2 U2 R
 • R U' R U2 R U2 R' U R U R' U' R' U R' U'
 • y R' U R U2 R' U' R U' R U R' U' R' U' R U2 R U2 R'
 • y R' F' U' F U' R U R2 F R F' U R
setup:
R U2' R' U' R U' R' U' R U R' U R U2' R'
 • R U2 R' U' R U' R' U R U R' U R U2 R'
 • y2 L U2 L' U' L U' L' U L U L' U L U2 L'
setup:
R U2' R2' U' R2' U' R' U R' U' R U R' U R y
 • y' R' U' R U' R' U R U' R U R2 U R2 U2 R'
 • R' U R2 U R' U R' U' R U' R' U' R U R U' R'
 • y L' U' L U' L' U L U' L U L2 U L2 U2 L'
 • y z D R' U R' D' R U' R U' R D R' U D' z'
setup:
R' U2' R U R' U R U R' U' R U' R' U2' R y2'
 • y2 R' U2 R U R' U R U' R' U' R U' R' U2 R
 • L' U2 L U L' U L U' L' U' L U' L' U2 L
 • y2 R' U2 R U R' U R U L' U' L U' L' U2 L
 • R U2 R2 U R' U2 R2 U R U' R U' R U' R2
setup:
R' U' R U' R U2' R2' U' R2' U' R2' U R y
 • y' R' U' R2 U R2 U R2 U2 R' U R' U R
 • R U2 R' U2 R' U2 R U R U' R' U R' U R
 • y L' U' L2 U L2 U L2 U2 L' U L' U L
 • L' U L2 F' L' F L' U y' L' U L U F U
setup:
R U R' U R' U2' R2' U R2' U R2' U' R' y
 • y' R U R2 U' R2 U' R2 U2 R U' R U' R'
 • y2 R' U2 R U2 R U2 R' U' R' U R U' R U' R'
 • R U' R2 F R F' R U' B U' B' U' R'
 • R U2 R' U2 R' U' F U R U' R U R' U' F'
setup:
R' U' R U' R' U2' R2' U R' U R U2' R'
 • R U2 R' U' R U' R2 U2 R U R' U R
 • y2 L U2 L' U' L U' L2 U2 L U L' U L
 • R U2 R' U' R U' R' U2 L' U2 L U L' U L
setup:
R U R' U R U2' R2' U' R U' R' U2' R y2'
 • y2 R' U2 R U R' U R2 U2 R' U' R U' R'
 • L' U2 L U L' U L2 U2 L' U' L U' L'
 • L' U2 L U L' U L U2 R U2 R' U' R U' R'
setup:
R U R' U' R' U R U R U' R' U R' U R U2' R' U' R
 • R' U R U2 R' U' R U' R U R' U' R' U' R U R U' R'
 • x D' R' U R D R2 D2 R U' R' D2 R l
 • y' R U R' U R U' R2 U' R' U' R U R' U' R2 U2 R
 • y R B r' U' R' U2 R2 U' r B R2 B2
setup:
R' U2' R U R' U R U2' R U2' R' U' R U' R' y
 • y' R U R' U R U2 R' U2 R' U' R U' R' U2 R
 • y' R U R' U R U2 R' L' U' L U' L' U2 L
 • y L' U' L U' L' U2 L R U R' U R U2 R'
 • y2 R U R' U' R' F D' R U R' D R2 U' R' F'

ZBLL T

3x3

Log In to Track Your Progress

Algorithms Learnt and Personal Algorithm Sheets
Sign in via Google
 • Sign In with WCA Login