setup:
L' U R U' L U R2' U2' R U R' U R
 • R U' R' U' R U2 R' U' R' D' R U2 R' D R
 • R' U' R U' R' U2 R2 U' L' U R' U' L
 • y F R' F' U' F R S U R2 U' R' f'
 • R' U' R U' R' U2 R2 U' r' F R' F' r
setup:
R U R' U R U2' R D R' U2' R D' R' U2' R' y
 • y' R U2 R D R' U2 R D' R' U2 R' U' R U' R'
 • z U R' D' R U' R' D U' R' U R' U' R2 U z'
 • y2 R U' L' U R' U' L R' U' R U' R' U2 R
 • y2 S R U' R' U' F' U2 F U R U' R' S'
setup:
R U2' R D r' U2' r D' R2' y2'
 • y2 R2 D r' U2 r D' R' U2 R'
 • R' U2 R U R2 F' R U R U' R' F R
 • R' U r' F R F' r U2 R' U R
 • L2 D l' U2 l D' L' U2 L'
setup:
R U2' R' U' R2' D R' U' R D' R2' y'
 • y R U R2 D' R U R' D R2 U2 R'
 • y R2 D R' U R D' R2 U R U2 R'
 • y R U R' U R U' R' U' R' F R U R U' R' F'
 • U R U R2 D' R U R' D R2 U2 R'
setup:
R U2' R' U2' R U R2' D' R U2' R' D R2' U2' R' y
 • y' R U2 R2 D' R U2 R' D R2 U' R' U2 R U2 R'
 • r U R' U R' D' R U R' D R U r' F R F'
 • y2 S R2 S' D R' U2 R D' R U2 R2 U2 R
 • y2 x' R U L' U2 R D' R' U R D R2 U L U' x
setup:
R U2' R D R' U2' R D' R2' y2'
 • y2 R2 D R' U2 R D' R' U2 R'
 • L2 D L' U2 L D' L' U2 L'
 • x' R U' R' D R U2 R' D' R U' R' x
 • U2 R2 D R' U2 R D' R' U2 R' U2
setup:
D R' U' R U2' R' U' R D' U' R U2' R' U R U R' y
 • y2 R' D' r U2 r' D R U2 R U' R' U' R U' R'
 • R U R' U' R U R2 D' R U R' D R2 U R' U' R U' R'
 • R U R' F' U' F2 D R' U R' U' R D' F'
 • y' R U' R' U' R U2 R' U D R' U R U2 R' U R D'
setup:
F R U R' U' R' F' U' R U R U' R' U' R' U R
 • R' U' R U R U R' U' R' U F R U R U' R' F'
 • U R' F' R U2 R' F R2 D2 r' U r D2 R'
 • y2 R' U R D' R U R' D R2 U' R U R U2 R
 • y R' F' R U2 R' F R2 u2 R' F R u2 R'
setup:
R' U' R U R' U R U' L U' R' U L' U R y'
 • y' R U R' U R U' R' U F' R U2 R' U2 R' F R
 • y2 R2 F2 R2 U R U2 R' U' R U R F2 R' U2 R'
 • R D' R' U R2 D' r' D2 r' U' r2 D' R2
 • y R U R2 D' R U' M' U2 r' D R2 U2 R'
setup:
R' U R' D' R U R' U2' R U R' D U R U' R y'
 • y' R2 D' R U' R' D R2 U R' U R U2 R' U R U2 R' U' R
 • y R2 U F' R2 U' R2 U' R2 U2 R2 U' F U' R2
 • y R' U R' U' D' R U' R' U2 R U' R' D R U' R
 • y2 R U2 R' U R U R2 D' r U2 r' D R2 U' R'
setup:
L U2' L' U R' U2' L U2' R U L' U R' U R y
 • y R U R' U R U' R' U R U' R' U' L' U R U' R' L
 • y R U R' U R U' R' U R U2 R' r U R' U' r' F R F'
 • y R U R' U R U' R' U R U' R' U' r' F R F' M'
 • y R' F R F' U R' D' r U' r' D U' F' U F R
setup:
R U' R2' D' R U' R' D R U2' R U' R' U' R U R' y
 • y' R U' R' U R U R' U2 R' D' R U R' D R2 U R'
 • R' U2 R U F' R' D U' R U R' D' U R F
 • R F2 U' R2 U' R U2 R' U' R U' R U F2 R'
 • y2 F U R F R' F R D R' D' F2 U' R' F'
setup:
R' U2' R' D' r U2' r' D R2'
 • R2 D' r U2 r' D R U2 R
 • y F U R U' R2 F' R2 U' R' F' U' F R U R'
 • R2 D' L F2 L' D R U2 R
 • R U R' U2 F U' F' U' R U' R' F U' F'
setup:
R' U2' R U R2' D' R U R' D R2' y'
 • y R2 D' R U' R' D R2 U' R' U2 R
 • y R' U' R2 D R' U' R D' R2 U2 R
 • R' U R U2 R D r' U2 r D' R'
 • R2 F' R U R' U' R' F R2 U' R' U2 R U2 R
setup:
R D R' U2' R D' R' U' R' U2' R U' R' U' R y2'
 • y2 R' U R U R' U2 R U R D R' U2 R D' R'
 • y2 R U R' U R U2 R2 z R U R' D R U' z'
 • L U L' U L U2 L2 U R U' L U R'
 • y2 R U R' U R U2 R2 U L U' R U L'
setup:
R' U' R U' R' U2' R' D' R U2' R' D R U2' R y
 • y' R' U2 R' D' R U2 R' D R U2 R U R' U R
 • R U' R' U' R U R' U R U R2 F' R U R U' R' F
 • y2 L' U R U' L U R' L U L' U L U2 L'
 • R' U L U' R U L' R U R' U R U2 R'
setup:
R' U2' R' D' R U2' R' D R2'
 • R2 D' R U2 R' D R U2 R
 • y' F x R2 D2 R U R' D2 R U' R x' F'
setup:
R' U2' R U2' R' U' R2' D R' U2' R D' R2' U2' R y
 • R' F' r U2 R' D R U' R' D' R2 U' r' F
 • y' R' U2 R2 D R' U2 R D' R2 U R U2 R' U2 R
 • S R2 S' D' R U2 R' D R' U2 R2 U2 R'
 • y F U R U2 R' U R U2 R2 F R F' R U' R' F'
setup:
D' R U R' U2' R U R' D U R' U2' R U' R' U' R y
 • y' R' U R U R' U2 R y U2 R U' R' U2 R U' R'
 • R D r' U2 r D' R' U2 R' U R U R' U R
 • y' R' U R U R' U2 R U' D' R U' R' U2 R U' R' D
 • R2 F2 r U' R U R' U M F R' F R2
setup:
R U2' R U R U' R2' D R' U R D' R U R'
 • y2 F R U R' U' R2 D R' U' R D' R2 U' R U R' F'
 • R U' R' D R' U' R D' R2 U R' U' R' U2 R'
 • y R B R' U2 R B' R2 D2 r U' r' D2 R
 • R U' R2 U' R2 F' R U R' U' R' F U2 R'
setup:
R2' U R U R2' U2' R2' D R' U R D' R U R'
 • R2 D' R U2 R' U' D R' U' R2 U R U R2
 • y' R2 D R' U R D' R2 U' R U' R' U2 R U' R' U2 R U R'
 • R' U2 F U F' R F U2 R' U' R U F'
 • R' U2 R U' R' U' R2 D r' U2 r D' R2 U R
setup:
L U L' U' L U' L' U R' U L U' R U' L' y
 • y' R2 F' R U2 R U2 R' F U' R U R' U' R
 • y R U L' U R' U' L U' R U R' U R U' R'
 • R2 D' R U2 R' D R U' R' U' R' U' R' U R U R2
 • r' B r U' r2 U R B2 R U R2 U r2
setup:
R' U R2' D R' U R D' R' U2' R' U R U R' U' R y
 • y' R' U R U' R' U' R U2 R D R' U' R D' R2 U' R
 • y R' U' R U' R' U R F U' R' U' R U F' R' U2 R
 • R D R' U2 R D' R' U R' U R U' R' U' R U R' U' R
 • y2 f U2 r F' R U R' U' R' F M U2 f'
setup:
R U' R2' F2' R U2' R U2' R' F2' U2' R U' R' y
 • F U R U' R D R' U' R D' R2 U R U R' F'
 • y R2 U' R2 U' R U2 D' R U' R' U' D R U R2
 • y' R U R' U2 F2 R U2 R' U2 R' F2 R2 U R'
 • y R' U' R U' R' U R U' R' U R U L U' R' U R L'
setup:
R' F R' F' R U R U' R' F R U' R' U R U R' F' R
 • R' F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F' R
 • R U' R' U F' r U' r' F2 R' F R F'
 • R U' R2 U' R2 U R' F' R U R2 U' R' F R2
 • R U' R2 U' R2 U R2 D' R2 U R2 U' R2 D R'
setup:
R U2' R D r' U2' r D' R2' U R' U2' R U R' U R y2'
 • r2 F2 r U2 r U' L' U R' U R U' L
 • y2 R' U' R U' R' U2 R U' R2 D r' U2 r D' R' U2 R'
 • R2 D' R U2 R' D R U2 R' F R U R U' R' F' R U2 R' U2 R
 • y2 R2 F2 R F2 R U' R' U L' U L U' R
setup:
F2' R' F' R U R U' R' F R U' R' U R U R' F2' y
 • y' F2 R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F2
 • y2 R' U R U' x' U L' U L U2 R U' R' U x
 • D R D' R2 F' R U R' f R f' R' U' F R2
 • y' F2 R U r U2 R2 F R F' R U2 r' R' F2
setup:
x' R2' U2' R' U2' l' U R U' L U' L' U R' y'
 • R2 B2 R' B2 R' U R U' L U' L' U R'
 • Lw2 F2 Lw' U2 Lw' U R U' L U' L' U R'
 • R U R' U R U2 R' U R2 D' r U2 r' D R U2 R
 • R2 D' R U2 R' D R U2 R2 U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R'
setup:
R' U' R F R2' D' R U R' D R2' U' F' y
 • y' F U R2 D' R U' R' D R2 F' R' U R
 • y' R U R' B' R2 D R' U' R D' R2 U B
 • R U R D R' U' R D' R2 U' R2 D' R U' R' D R U R
 • R U R' U R U2 R' U2 R' U' R2 D R' U' R D' R2 U2 R
setup:
F U R2' D' R U' R' D R2' F' R' U R y
 • y' R' U' R F R2 D' R U R' D R2 U' F'
 • y' B' U' R2 D R' U R D' R2 B R U' R'
 • y l' U' L U l F' L' F R U R' U' R' F R U R U' R' F'
 • y' R' U' R F R' U R U' R' F' r U R U' r'
setup:
R' U2' R U R' U2' R U R2' F' R U R U' R' F R U' R' U' R y'
 • y R' U R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U2 R U' R' U2 R
 • F U R U' R' S U f' R' f R U' R' f' R
 • R' U2 F' R U R' U' R' F R2 F U' R' U' R U F'
 • y F' R U R' U R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U2 R U' R' F
setup:
R' U' R U' R2' U2' R U R2' F' R U R U' R' F R2' y
 • R U' R' U R U' L U L' U x' U2 R U2 R2 x
 • y' R2 F' R U R' U' R' F R2 U' R' U2 R2 U R' U R
 • R2 D' R U2 R' D R U2 R2 U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F'
 • f R' F2 R S' R' U' F U r U2 R U' r'
setup:
R2' D' R U2' R' D R U2' R U R' U2' R U R' U R y'
 • y F U R U2 R' U R U R2 F' r U R U' r'
 • y R' U' R U' R' U2 R U' R' U2 R' D' R U2 R' D R2
 • y' R' U2 R2 L U2 L' U' L U2 R2 U L' R
 • y' R' U2 R' U' F' U F R2 U' R' F R' F' R2
setup:
R2' D R' U2' R D' R' U2' R' U' R U2' R' U' R U' R' y'
 • y' R U2 R' U2 R' F R U R U2 R' U' R U2 R' U' F'
 • y R U R' U R U2 R' U R U2 R D R' U2 R D' R2
 • y2 F R2 U R' D R2 D' R U' R2 F' R U' R'
 • y R2 D' R U' R' D R2 U R' F R U R' U' R' F' R2
setup:
F U R U2' R' U R U R2' F' r U R U' r' y
 • y' r U R' U' r' F R2 U' R' U' R U2 R' U' F'
 • L U L' F U' R U2 L U2 L' U2 R' U F'
 • y' R2 F R F' R U R2 F' U' F U R U2 R
 • y' R2 D' R U2 R' D R U2 R U R' U2 R U R' U R
setup:
R U R' U R U2' R' U R U2' R D R' U2' R D' R2' y
 • y' R2 D R' U2 R D' R' U2 R' U' R U2 R' U' R U' R'
 • R2 F R U R U' R' F' R U' R2 D' R U R' D R2
 • y F U R U2 R' U R U2 R' U' R' F' R U2 R U2 R'
 • U' S' U F R' F' R2 U' R' U2 R B U2 B' R' S
setup:
R U R' L' U2' R U' R' U2' L U R U' R' y2'
 • y2 R U R' U R U R' U2 R U' R2 D' R U' R' D R
 • y2 R U R' U' L' U2 R U R' U2 L R U' R'
 • y2 F U R U' R' S' R U' R' S U R U2 R' U' F'
 • y2 R U' R' U r' D' r U2 S U S' r' D r
setup:
R' U2' R' D' R U2' R' D R' U R' U R U2' R' y
 • R U R' U R U' R' U2 R' D' R U2 R' D R2 U' R'
 • y' R U2 R' U' R U' R D' R U2 R' D R U2 R
 • y f R' f' R' f' R U R' S U' R' F R2
 • R2 B2 R' U2 R' U' R2 B2 R2 U' R B2 R'
setup:
R' U' R U' F U' R' U R U F' R' U R
 • R' U' R U2 R' F' R U R' U' R' F R2 U2 R' U R
 • R' U' R F U' R' U' R U F' U R' U R
 • R' U' R U' R' U' R U2 R' U R2 D R' U R D' R'
 • R' U' R U L U2 R' U' L' U' L R U2 L'
setup:
R U2' R D R' U2' R D' R U' R U' R' U2' R y
 • y' R' U2 R U R' U R' D R' U2 R D' R' U2 R'
 • y R2 D' R U2 R' D R U2 R U R' U' R U' R' U2 R
 • y2 R' U' R U' R' U R U2 R D R' U2 R D' R2 U R
 • y2 R U R' U' R' U' F U R2 U' R2 F' R U R U' R'
setup:
x' R U2' R D2' R' U2' R D2' R2' x
 • x' R2 D2 R' U2 R D2 R' U2 R' x
 • y2 R U' D' R' D' R U2 R' D R U' D R'
 • y2 x L2 D2 L' U2 L D2 L' U2 L'
 • y' F U2 R' D' R U2 R' D R F'
setup:
x R' U2' R' D2' R U2' R' D2' R2' x' y2'
 • y2 x R2 D2 R U2 R' D2 R U2 R x'
 • y2 R' F2 R U2 R U2 R' F2 R U2 R'
 • R' U D R D R' U2 R D' R' U D' R
 • U R U R2 U' R' F R U R2 U' R' F'
setup:
F R U R' U' R U' R' U' R U R' F'
 • F R U' R' U R U R' U R U' R' F'
 • R U R' U' R' F2 R2 U' R' U' R U R' F2
 • R' U' R f R' U R U' R U R' U' f'
 • y2 R U R' U' R' F R F' R' U' F' U F R
setup:
F' U' F U R' F R2' U R' U' R' F' R2' U R' y2'
 • y2 R U' R2 F R U R U' R2 F' R U' F' U F
 • y F' R U R' U' R' F R2 U R' U2 R U R' U2 R U' R'
 • y R U2 F R U R U' R U R2 U' F' U2 R'
 • y' R U' R' U R' D' R U' R' D F R f' R U R' S
setup:
R' U R2' D R' U R D' R' U R' U' R U' R' U' R y
 • R U R' U R' D' R U2 R' D R2 U' R' U2 R U2 R'
 • y' R' U2 R U R' U R' D r' U2 r D' R' U2 R'
 • y' R' U R U R' U R U' R D R' U' R D' R2 U' R
 • y R' U' R U' R' U2 R F l' U' L U R U' r'
setup:
R U' R2' D' R U' R' D R U' R U R' U R U R' y
 • y' R U' R' U' R U' R' U R' D' R U R' D R2 U R'
 • y F' r U R' U' r' F R2 U R' U R U2 R'
 • y R U R' U R U2 R' U' R2 D' R U' R' D R U R
 • y' R U2 R' U' R U' R D' r U2 r' D R U2 R
setup:
R' U' R' D' R U R' D R U' R U' R' U2' R
 • R' U2 R U R' U R' D' R U' R' D R U R
 • R' U2 R U R D R' U' R D' R' U R' U R
 • R' U2 R U R' U R U' F' r U R' U' r' F R
 • y2 R U2 r' F R' F' r U2 r' F R F' M'
setup:
R F R' U R U2' R' U R U F' R'
 • y2 R U2 R' U' R U' R D R' U R D' R' U' R'
 • R F U' R' U' R U2 R' U' R F' R'
 • L U2 L' U' L U' L' R U R' U' R' F R U R U' R' F'
 • y2 R U2 R' U' R U' R' U' F R' F' r U R U' r'
setup:
R2' D R' U' R D' R' U' R' U R U R'
 • R U' R' U' R U R D R' U R D' R2
 • y F' U L U' L' U' F L U2 L'
 • R' D R2 U' R' U' R U2 R2 D' R
 • y' B' U R U' R' U' B R U2 R'
setup:
R' U' F' U F R U F U R U' R' U R U' R' F' y
 • y' F R U R' U' R U R' U' F' U' R' F' U' F U R
 • y2 M U' M' F U R U' R' F' M U M'
 • y' R U2 R2 D' R U' R' D R U' R' F R U R U' R' F'
 • F R U' R' U2 R' U' R U' R' U2 R2 U2 R' U' F'
setup:
L' R U R' U R U R' U2' L R U' R'
 • R U R' L' U2 R U' R' U' R U' R' L
 • R U R' U L' U R U' R' L U' R U' R'
 • S' R' U' R S R' U F' U' F U R
 • R U R' L' U2 R U' R' U' R U' M' x'
setup:
F U' R' U R U F' R' U2' R
 • R2 D' R U R' D R U R U' R' U' R
 • R' U2 R F U' R' U' R U F'
 • R' U2 R U2 R' F' R U R' U' R' F R2
 • R D' R2 U2 R U' R' U' R2 D R' U
setup:
F U R U2' R' U R U R' U R U2' R' U R U R' F'
 • F U R U2 R' U R U R' U R U2 R' U R U R' F'
 • F R U' R' U' R U2 R' U' R U' R' U' R U2 R' U' F'
 • y2 f U2 R2 U2 R2 U' S R2 S' U' R2 f'
 • y2 F U2 R2 U2 R2 U' S R2 S' U' R2 F'
setup:
F U R U' R' F' R U R' U' M' U R U' r' y
 • y' r U R' U' M U R U' R' F R U R' U' F'
 • R' F' M U' M' F M U r
 • R' F' U' F U F R S R' F' R S'
 • S' R U R' S R U' R2 F' U' F U R
setup:
M' U' R U R' U M F R' F' R2' U2' R' y
 • y' r U2 R2 F R F' U2 r' R U R U' R'
 • y R U R' U' M' U R2 B' R' B U' r'
 • y' R U2 R2 F R F' M' U' R U' R' U M
 • y' F R U R' U' f' R U R' S R U' R'
setup:
L' U' L U' L' R U' R' U2' L R U' R' y'
 • y' R' U2 R F U' R' U R U R' U R U' F'
 • y R' D R2 U' R' U R U2 R' U' R U R2 D' R
 • y R' U' R U' R' L U' R U R' L' U2 R
 • y' R' U' F R' F' R2 S' R' U R S
setup:
F' U L U' L' U' F L U2' L'
 • y2 R2 D R' U' R D' R' U' R' U R U R'
 • y' R' D' R U' R' D R2 U2 R' U R U R'
 • y2 R' D R2 U2 R' U R U R2 D' R
 • L U2 L' F' U L U L' U' F
setup:
R B' R2' F R2' B R2' F' R F U R U' R' F' y'
 • M' U R' U' F' U F R2 U R' U R U2 r'
 • M U' M' F R U R' U' F' M U M'
 • F U R U2 R2 U2 R U R' U R U2 R U R' F'
 • y F' U' L' U L F2 U R U' R' U R U' R' F'
setup:
R' U2' R U L U2' R' U' R U2' L'
 • y2 R' U R U R' U' R' D' R U' R' D R2
 • y' F U' R' U R U F' R' U2 R
 • L' U L U L' U2 L2 D L' U' L D' L'
 • y2 R' U R U R' U2 R2 D R' U' R D' R'
setup:
R U R' U L' U R U' R' L U' R U' R' y2'
 • y2 R' U' F' U F U' R S' R' U R S
 • y2 R' U' R U' F U' R' U R U R' U R U' F'
 • L' U' L R U2 L' U L U L' U L R'
 • y2 L' R U R' U R U L U R' L' U2 L
setup:
R U R' U R U2' R' U' R U2' R' U' R U' R' y2'
 • y' R' U' R U R' U R U2 R' U R U2 R' U' R
 • y2 R U R' U R U2 R' U R U2 R' U' R U' R'
 • L U L' U L U2 L' U L U2 L' U' L U' L'
 • y L' U' L U L' U L U2 L' U L U2 L' U' L
setup:
R U' R' U2' R U R' U2' R U R' U R U' R' y
 • y' R U R' U' R U' R' U2 R U' R' U2 R U R'
 • R' U' R U' R' U2 R U' R' U2 R U R' U R
 • y2 L' U' L U' L' U2 L U' L' U2 L U L' U L
 • y L U L' U' L U' L' U2 L U' L' U2 L U L'
setup:
R U2' R' U' R U' R' U R U R' U R U2' R' y'
 • y R U2 R' U' R U' R' U' R U R' U R U2 R'
setup:
R U R' U R U' R' U R' U' R2' U' R2' U2' R y'
 • y R' U2 R2 U R2 U R U' R U R' U' R U' R'
 • y' r' F2 r2 U' r' F r' F U' F U r
 • U R' U2 R2 U R2 U R U' R U R' U' R U' R'
 • y2 R' U' R U R U' R' U' R U' R' U R' U R2 U R'
setup:
R' U2' R U R' U R U' R' U' R U' R' U2' R y'
 • y R' U2 R U R' U R U R' U' R U' R' U2 R
 • y' L' U2 L U L' U L U' R' U' R U' R' U2 R
 • y' L' U2 L U L' U L U L' U' L U' L' U2 L
setup:
R' U' R U' R' U R U' R U R2' U R2' U2' R' y'
 • y R U2 R2 U' R2 U' R' U R' U' R U R' U R
 • U' L U2 L2 U' L2 U' L' U L' U' L U L' U L
 • y R' U R U' R' U R U' R' U R' U' R2 U' R2 U2 R2
 • R U R' U' R' U R U R' U R U' R U' R2 U' R
setup:
R U R2' U' R2' U' R2' U2' R U' R U' R' y2'
 • y2 R U R' U R' U2 R2 U R2 U R2 U' R'
 • y2 R U R' U R' U' R U' R' U2 R U2 R U2 R'
 • y2 R U R' U R' U' R U R U2 R' U2 R' U2 R
 • y2 R U R' U' L' U' L U' R U2 R' L' U2 L
setup:
R' U' R2' U R2' U R2' U2' R' U R' U R
 • R' U' R U' R U2 R2 U' R2 U' R2 U R
 • R' U' R U' R U R' U' R' U2 R U2 R U2 R'
 • R' U' R U' R U R' U R U2 R' U2 R' U2 R
 • R' U' R U' R U R2 U' R2 U R2 U R2 U' R'
setup:
R U2' R' U' R U' R2' U2' R U R' U R
 • R' U' R U' R' U2 R2 U R' U R U2 R'
 • y2 L' U' L U' L' U2 L2 U L' U L U2 L'
setup:
R' U2' R U R' U R2' U2' R' U' R U' R' y2'
 • y2 R U R' U R U2 R2 U' R U' R' U2 R
 • L U L' U L U2 L2 U' L U' L' U2 L
setup:
R2' U R2' U R U' R' U R2' U2' R' U R' U R U' R'
 • R U R' U' R U' R U2 R2 U' R U R' U' R2 U' R2
 • x' R2 D2 R' U' R D2 R2 D R U R' D' x
 • y2 R' U2 R U R' U R U2 R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R
 • y2 x R2 D2 R U R' D2 R2 D' R' U' R D x'
setup:
R' U' R U' R' U2' R U2' R U R' U R U2' R' y'
 • y R U2 R' U' R U' R' U2 R' U2 R U R' U R
 • y R U2 R' U' R U' R' L' U2 L U L' U L
 • y R' F' R U R' U' R' F D' R U R' D R2
 • y R' D' R D R' D' R U R' D R D' R' D R

ZBLL U

3x3

Log In to Track Your Progress

Algorithms Learnt and Personal Algorithm Sheets
Sign in via Google
 • Sign In with WCA Login